krzepnąć


krzepnąć
Krew komuś krzepnie zob. krew 13.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • krzepnąć — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk IVb, krzepnąćnę, krzepnąćnie, krzepnąćnij, krzepnąćpłem || krzepnąćnąłem, krzepł || krzepnąćnął, krzepnąćpła, krzepnąćpli {{/stl 8}}– skrzepnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVb {{/stl 8}}{{stl 7}} przechodzić ze stanu… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • krzepnąć — ndk Vc, krzepnąćnę, krzepnąćniesz, krzepnąćnij, krzepł a. krzepnąćnął, krzepnąćpła, krzepnąćpli 1. «przechodzić ze stanu ciekłego w stan stały, galaretowaty, w skrzep; ścinać się, twardnieć» Żywica krzepnie. 2. przestarz. «stawać się krzepkim,… …   Słownik języka polskiego

  • czerstwieć — ndk III, czerstwiećwieje, czerstwiećwiał 1. «o pieczywie: stawać się czerstwym, zsychać się» Chleb czerstwieje. 2. rzad. «krzepnąć, zdrowieć» …   Słownik języka polskiego

  • forma — ż IV, CMs. formamie; lm D. form 1. «zewnętrzny kształt, postać, wygląd czego» Dziwne, fantastyczne formy. Nadać formę czemuś. 2. «układ skoordynowanych elementów; struktura, ustrój; przejaw, odmiana» Formy prawne, sądowe. Różne formy świata… …   Słownik języka polskiego

  • gęstnieć — ndk III, gęstniećeje, gęstniećniał 1. «stawać się gęstym, spoistym, zwartym, nieprzenikalnym; tężeć, krzepnąć» Deszcz, dym gęstniał. Śnieżyca gęstniała. Zmierzch gęstniał. Las gęstnieje. Tłum na ulicy gęstniał. Gęstniejący miód, syrop. 2. «stawać …   Słownik języka polskiego

  • krzepnienie — n I rzecz. od krzepnąć …   Słownik języka polskiego

  • krzepnięcie — n I rzecz. od krzepnąć ∆ Krzepnięcie krwi «zmiana konsystencji krwi z płynnej na galaretowatą, występująca głównie przy uszkodzeniu naczyń; zabezpiecza przed utratą krwi» ∆ fiz. Temperatura krzepnięcia «niezmienna temperatura zależna od rodzaju… …   Słownik języka polskiego

  • magma — ż IV, CMs. magmamie; lm D. magm geol. «ciekły stop o wysokiej temperaturze znajdujący się w głębi skorupy ziemskiej, składający się głównie z krzemianów i glinokrzemianów, zawierający także składniki lotne; na powierzchnię ziemi wydobywa się jako …   Słownik języka polskiego

  • marznąć — [wym. mar znąć] ndk Vc, marznąćnę, marznąćniesz, marznąćnij, marzł (marznąćnął), marznąćzła, marznąćzli 1. «ścinać się, krzepnąć od mrozu, zamieniać się w lód, zamarzać» Błoto marznie. Pada marznący deszcz. 2. «odczuwać, cierpieć zimno; być… …   Słownik języka polskiego

  • marznąć — I {{/stl 13}}{{stl 33}}[wym. mar znąć]{{/stl 33}}{{stl 8}}cz. ndk IVb, marznąćnę, marznąćnie, marznąćnij, marzłem, marzł || marznąćnął, marzła, marzli {{/stl 8}}{{stl 22}}– zmarznąć {{/stl 22}}{{stl 8}}dk IVb {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień